Pressrelease 2011-02-17

Svenskt 480-miljoners förgasningsprojekt stoppat

Från andra oljekrisen och framåt har från olika håll framförts att Sverige borde satsa på förgasningsutveckling som basen för framställning av produkter som idag görs med olja eller naturgas som bas. Senast kom Oljekommissionen, tillsatt av Göran Persson, till samma slutsats; Staten borde ge stöd åt demonstrationsanläggningar och till den första kommersiella fabriken och därmed förstärka Sveriges ställning som en av de ledande nationerna inom tekniken, som allmänt accepterats som en av de mest kostnads- och energieffektiva för framställning av alternativa bränslen och material.

Läs mer: Pressrelease 2011-02-17