Introduktion

Visionen för VVBGC (Växjö Värnamo Biomass Gasification Centre) är att utvecklas till ett europeiskt forsknings- och utvecklingscentrum för förgasning av förnyelsebara energiråvaror (främst biomassa) och därtill relaterade syntesgasprocesser såsom:

– Förgasning av biomassa
– Inmatningssystem
– Hetgasfiltrering
– IGCC (Integrated gasification combined cycle)
– Gasturbin
– Rening av gengas
– Katalysatorforskning
– BTL processer (biomass to liquid)
– Vätgas för bränsleceller 

VVBGC erbjuder också möjligheter till demonstration i stor pilotskala av resultat som nåtts genom utvecklingsarbete i labskala.